MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. | Szolgáltatásaink
Európai uniós pályázatokkal kapcsolatos projektmenedzsmenttel, szervezetfejlesztéssel és üzleti tanácsadással állunk ügyfeleink rendelkezésére.
európai unió, pályázatírás, projektmenedzsment, szervezetfejlesztés, pénzügyi tanácsadás, képzés, innováció, stratégia, tervezés, közbeszerzés, pályázatkészítés, nemzetközi pályázat, Horizont2020, Visegrád Fund
16431
page-template-default,page,page-id-16431,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive
Főbb szolgáltatásaink, melyekkel ügyfeleink rendelkezésére állunk

Pályázati tanácsadás, projektmenedzsment

qode interactive strata

Partnereink számára feltérképezzük az aktuális és releváns hazai és nemzetközi uniós vissza nem térítendő pályázatokat, támogatási lehetőségeket, illetve megvizsgáljuk ezen lehetőségek főbb paramétereit és azok illeszkedését a vállalkozás vagy szervezet beruházási céljaihoz. A fejlesztési lehetőségek beazonosításán, pályázatfigyelésen túlmenően javaslatot teszünk a legoptimálisabb finanszírozási lehetőségekre, projektnagyságra, szakmai tartalomra, költségek szerkezetére, valamint a forráslehívás ütemezésére vonatkozóan. Pozitív támogatói döntést követően közreműködünk a támogatási szerződés megkötésében, a beruházás megvalósítása során pedig projektmenedzsment szolgáltatásunk révén a forráslehívás lebonyolításban, továbbá a felmerülő szakmai, műszaki, pénzügyi módosítási igények átvezetésével kapcsolatos feladatok ellátásban, a helyszíni ellenőrzések lebonyolításában.

EGYEDI KORMÁNYDÖNTÉSSEL MEGÍTÉLT KÖZVETLEN TÁMOGATÁS (EKD)

qode interactive strata

Európai uniós források hiányában, nagyvállalatok beruházásainak megvalósításához a Magyar Kormány egyedi döntése alapján biztosított készpénztámogatás (EKD) segítségével van mód vissza nem térítendő támogatást igénybe venni.

Annak érdekében, hogy befektető partnereink az elérhető legmagasabb támogatásban részesüljenek, szakértőink a teljes folyamat során képviselik a beruházó érdekeit és javaslataikkal a beruházást támogatási szempontból legoptimálisabb méretre és formára alakítják. Partnereinkkel minden esetben közösen törekszünk támogatási szempontból a legmagasabb, kötelezettségvállalási oldalról pedig az optimális paramétereket kialakítani.

Pénzügyi tanácsadás

qode interactive strata

Elsősorban uniós és nemzetközi pályázatok finanszírozására vonatkozó pénzügyi tanácsadási szolgáltatással állunk ügyfeleink rendelkezésére. Naprakész információkkal rendelkezünk a pályázatokkal kapcsolatos összes finanszírozási formával kapcsolatban, így biztosíthatjuk, hogy ügyfeleink a projektjükhöz kapcsolódó legjobb forrásokat, támogatásokat vehessék igénybe.

Humán- és szervezetfejlesztés

qode interactive strata

Véleményünk szerint egy vállalat eredményességének alapja a jól szervezett működés, a hatékony információáramlás, és a feladatok végrehajtásában közreműködők képzettsége, motivációja és nem utolsó sorban a feladatok megfelelő tervezése és ütemezése. Munkáink során törekszünk a fejlesztési célok lehető leghatékonyabb megvalósítására a tartós szervezeti változások véghezviteléhez. Minden ügyfelünk számára kimutatható gazdasági értéket teremtünk projektjeink, eszközeink és munkatársaink által. Munkánk során a hozzáadott értékek a működésben rejlő kockázatok csökkenésében és a teljesítmény javulásában mérhetők. Feladatunknak tekintjük, hogy ügyfeleink hosszú távú sikeréhez hozzájáruljunk, ezért e területen tevékenykedő munkatársaink folyamatosan képzik magukat. Erősségünk a sokszínűségében és a magas szakmai minőség iránti elkötelezettségében rejlik.

RUGALMAS FOGLALKOZTATÁS KIALAKÍTÁSA

qode interactive strata

Vállalati oldalról a rugalmas foglalkoztatás növel(het)i a gazdasági alkalmazkodóképességet és ezáltal a versenyképességet is. Másrészt több olyan csoport is van a munkaerőpiacon, amely valamilyen oknál fogva nem tud, vagy nem akar hagyományos foglalkoztatási formában elhelyezkedni kisgyermek nevelése, idős hozzátartozó gondozása, oktatásban való részvétel, vagy egyéb ok miatt.

Közbeszerzés

A nem régen életbe lépett új közbeszerzési törvény számos nehéz és sokszor váratlan helyzet elé állítja a vállalkozásokat, szervezeteket. A MAPI Zrt. hivatalos közbeszerzési tanácsadóin keresztül árubeszerzés, szolgáltatás-megrendelés, építési beruházás, építési koncesszió, szolgáltatási koncesszió, tervpályázat beszerzési területeken vállal közbeszerzési tanácsadást.

Üzleti tanácsadás

qode interactive strata

Abban segítjük a vállalkozásokat, hogy sikeresen kezeljék befektetéseiket, javítsák teljesítményüket és hosszútávon fenntartható üzleti modellt hozzanak létre. Számos üzleti területet átfogó, komplex szolgáltatáscsomagunkkal hatékonyan támogatjuk ügyfeleinket abban, hogy az üzleti stratégia meghatározásától kezdve gond nélkül jussanak el a megvalósításig.

Innovációs stratégia

a

Partnereinkkel szorosan együttműködve alakítjuk ki a kutatás-fejlesztési és innovációs terveire, tevékenységeire épülő innovációs portfóliót, ezzel stratégiai megközelítést biztosítunk számukra szervezetük fejlesztéséhez. Végig kísérjük a tervet a teljes innovációs cikluson keresztül: az ötlettől kezdve a piacosításig.

Stratégiai tervezés

qode interactive strata

Egy vállalkozás sikere mindig attól függ, hogy mennyire értjük, látjuk és figyeljük a piacunk és befektetésünk jelenlegi és jövőbeli helyzetét és lehetőségeit. Stratégiai tervezési szolgáltatásunk kapcsán elkészítjük a partnereink tevékenységeire épülő üzleti tervet, meghatározzuk a szervezeti célokat, prioritásokat, ezen kívül dedikált szakértőink nem csak a stratégia előkészítésben, hanem annak gyakorlati megvalósításában is tanácsadást és aktív segítséget nyújtanak.