Vidékfejlesztési Program | MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt.
Európai uniós pályázatokkal kapcsolatos projektmenedzsmenttel, szervezetfejlesztéssel és üzleti tanácsadással állunk ügyfeleink rendelkezésére.
európai unió, pályázatírás, projektmenedzsment, szervezetfejlesztés, pénzügyi tanácsadás, képzés, innováció, stratégia, tervezés, közbeszerzés, pályázatkészítés, nemzetközi pályázat, Horizont2020, Visegrád Fund
17272
page-template-default,page,page-id-17272,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Vidékfejlesztési Program

 

2016. évre szóló éves fejlesztési keret

 

Felhívás azonosító jeleFelhívás neveFelhívás keretösszege (Mrd Ft)Felhívás meghirdetésének módjaFelhívás meghirdetésének tervezett ideje
VP1-1.1.1-16Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek6.2standard2016. augusztus
VP1-1.2.1-16Bemutató üzemi programok1.05standard2016. augusztus
VP1-1.2.2-16Tájékoztatási szolgáltatás7.82standardMeghirdetve: 2016.
VP1-1.3.1-16Szakmai tanulmányutak és csereprogramok1.53standard2016. november
VP1-2.1.1-2.1.2-16Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és élelmiszer-feldolgozáshoz kapcsolódó egyéni és csoportos szaktanácsadás13.91standard2016. október
VP1-2.3.1-16Szaktanácsadók továbbképzése0.19standard2016. szeptember
VP2-4.1.1.1-16Állattartó telepek korszerűsítése5.95standardMeghirdetve: 2016. március
VP2-4.1.1.2-16Baromfitartó telepek korszerűsítése19.86standardMeghirdetve: 2016. március (Jelenleg felfüggesztve)
VP2-4.1.1.3-16Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése19.86standardMeghirdetve: 2016. március (Jelenleg felfüggesztve)
VP2-4.1.1.4-16Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése3.97standardMeghirdetve: 2016. március
VP2-4.1.1.5-16Sertéstartó telepek korszerűsítése19.86standardMeghirdetve:2016. március (Jelenleg felfüggesztve)
VP2-4.1.2-16Kisméretű terménytároló, -szárító és -tisztító építése, korszerűsítése19,68standardMeghirdetve: 2016. június
VP2-4.1.3.1-16Kertészet korszerűsítése - üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának lehetőségével23.31standardMeghirdetve: 2016. február
VP2-4.1.3.2-16Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével19.33standardMeghirdetve: 2016. február
VP2-4.1.3.3-16Kertészet korszerűsítése - gyógy- és fűszernövény termesztés fejlesztése3standardMeghirdetve: 2016. február
VP2-4.1.3.5-16Kertészet korszerűsítése - kertészeti gépbeszerzés támogatása18.08standard2016. augusztus
VP2-4.1.4-16Mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése49.57standardMeghirdetve: 2016. május
VP2-6.1.1-16A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás37.75standard2016. szeptember
VP2-6.3.1-16Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése5standardMeghirdetve:2016. június
VP3-3.1.1-16Mezőgazdasági termelők EU-s és nemzeti minőségrendszerhez történő csatlakozásának támogatása2.45standard2016. december
VP3-3.2.1-16Minőségrendszerekhez kapcsolódó előállítói, termelői csoportosulások tájékoztatási és promóciós tevékenysége2.45standard2016. szeptember
VP3-4.2.1-15Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyság elősegítése a feldolgozásban140.96standardMeghirdetve: 2015. december
VP3-4.2.1-4.2.2-16A Rövid Ellátási Lánchoz kapcsolódó beruházások támogatása az élelmiszeripar és a borászat területén15standard2016. december
VP3-4.2.2-16Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása40.23standardMeghirdetve: 2016. július
VP3-5.1.1.1-16Éghajlatváltozáshoz kapcsolódó és időjárási kockázatok megelőzését szolgáló beruházások támogatása4.72standard2016. augusztus
VP3-5.1.1.2-16Jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházás1.8standard2016. augusztus
VP3-9.1.1-16Termelői csoportok és szervezetek létrehozása26.09standard2016. október
VP3-14.1.1-16A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás36.53egyszerűsítettMeghirdetve: 2016. március
VP3‑16.1.1.‑4.1.5.-4.2.1.-8.1.1.-8.2.1.-8.3.1.-8.5.1.-8.5.2-
8.6.1.-16
Innovációs operatív csoportok létrehozása és az innovatív projekt megvalósításához szükséges beruházás támogatása24.95standard2016. október
VP3-16.4.1-16Együttműködések támogatása a rövid ellátási láncok és a helyi piacok kialakításáért, fejlesztéséért és promóciójáért3.84standard2016. szeptember
VP3-17.1.1-16Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás23.74egyszerűsítettMeghirdetve: 2016. február
VP4-4.4.1-16Élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások3.51egyszerűsítettMeghirdetve: 2016. június
VP4-4.4.2.1-16Vízvédelmi célú nem termelő beruházások: létesítmények kialakítása, fejlesztése1.38standard2016. augusztus
VP4-4.4.2.2-16Vízvédelmi célú nem termelő beruházások: vízvédelmi és vizes élőhely létrehozása, fejlesztése1egyszerűsítettMeghirdetve: 2016. június
VP4-8.5.2-16Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése2.01standard2016. október
VP4-10.1.1-15Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés158.67egyszerűsítettMeghirdetve: 2015. október
VP4-10.2.1-15Védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának in situ megőrzése14egyszerűsítettMeghirdetve: 2015. december
VP4-10.2.2-15Ritka és veszélyeztetett növényfajták genetikai erőforrásainak és egyes mikroorganizmusok ex situ megőrzése3.78egyszerűsítettMeghirdetve: 2015. december
VP4-11.1.1-11.2.1-15Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása64.38egyszerűsítettMeghirdetve: 2015. október
VP4-12.1.1-16Natura 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések25.87egyszerűsítettMeghirdetve: 2016. február
VP4-12.2.1-16Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs kifizetések17.26egyszerűsítettMeghirdetve: 2016. február
VP4-13.2.1-16Kompenzációs kifizetések természeti hátránnyal érintett területeken10.63egyszerűsítettMeghirdetve: 2016. február
VP4-15.1.1-16Erdő-környezetvédelmi kifizetések6.61egyszerűsített2016. szeptember
VP4-15.2.1.1-16Erdészeti genetikai erőforrások megőrzése1.12egyszerűsített2016. szeptember
VP4-15.2.1.2-16Erdészeti genetikai erőforrások fejlesztése2.24standard2016. november
VP4-16.5.1-16A fenntarthatóságot célzó tájgazdálkodás, terület- és tájhasználatváltás együttműködései1standard2016. október
VP5-4.1.1.6-15Trágyatároló építése5.57standardMeghirdetve: 2015. november
VP5-4.1.3.4-16Kertészet korszerűsítése - gombaházak-hűtőházak létrehozására, meglévő gombaházak-hűtőházak korszerűsítése22.33standardMeghirdetve: 2016. február
VP5-8.1.1-16Erdősítés támogatása50.52egyszerűsítettMeghirdetve: 2016.
VP5-8.2.1-16Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása1.26egyszerűsített2016. szeptember
VP5-8.3.1-16Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok megelőzése5.24egyszerűsített2016. szeptember
VP5-8.4.1-16Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása6.28egyszerűsítettMeghirdetve: 2016. január
VP5-8.5.1-16Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházások5.15egyszerűsített2016. szeptember
VP5-8.6.1-16Erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására és piaci értékesítésére irányuló beruházások4standard2016. október
VP5-8.6.2-16Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek2.71egyszerűsítettMeghirdetve: 2016. március
VP6-6.2.1-16Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása - mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása13.85standard2016. augusztus
VP6-6.4.1-16Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása35.94standard2016. augusztus
VP6-7.2.1.2-16Egyedi szennyvízkezelés12.04standardMeghirdetve: 2016. február
VP6-7.2.1-7.4.1.1-16Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés26.88standardMeghirdetve: 2016. február (Jelenleg felfüggesztve)
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése18.40standard2016. augusztus
VP6-7.2.1-7.4.1.3-16Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése12.64standard2016. szeptember
VP6-7.2.1.4-16Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései8.23standard2016. szeptember
VP6-7.4.1-16Köz- és vagyonbiztonságot szolgáló fejlesztések, falu- és tanyagondnoki szolgálat fejlesztése jármű- és eszközbeszerzéssel8.28standard2016. május
VP6-16.3.1-16Kis gazdasági szereplők között létrehozott együttműködések, beleértve a turisztikai együttműködéseket2.96standard2016. július
VP6-16.9.1-16Szolidáris gazdálkodás és közösség által támogatott mezőgazdaság1.3standard2016. december
VP6-19.1.1-15LEADER - Helyi fejlesztési stratégiák elkészítésének támogatása0.96standardMeghirdetve: 2015. november
VP6-19.2.1-16LEADER - Helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása47.67közösségvezérelt helyi fejlesztés (CLLD)Kapcsolódó felhívás: VP6-19.1.1-15. Az intézkedés önálló felhívást nem igényel
VP6-19.3.1-16LEADER - Helyi akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása1.92standard2016. november
VP6-19.4.1-16LEADER - Működési és animációs költségek támogatása8.92közösségvezérelt helyi fejlesztés (CLLD)Kapcsolódó felhívás: VP6-19.1.1-15.
Az intézkedés önálló felhívást nem igényel
VP-20-1-16A Vidékfejlesztési Program megvalósítását szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt4kiemeltMeghirdetve: 2016. június
VP-20-2-16A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat működését szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt16kiemeltMeghirdetve: 2016. június

SZERETNÉM FEJLESZTENI A VÁLLALKOZÁSOMAT, EGYEZTETEK IDŐPONTOT A HOZZÁM LEGKÖZELEBBI PÁLYÁZATI SZAKÉRTŐVEL!