Vidékfejlesztési Program | MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt.
Európai uniós pályázatokkal kapcsolatos projektmenedzsmenttel, szervezetfejlesztéssel és üzleti tanácsadással állunk ügyfeleink rendelkezésére.
európai unió, pályázatírás, projektmenedzsment, szervezetfejlesztés, pénzügyi tanácsadás, képzés, innováció, stratégia, tervezés, közbeszerzés, pályázatkészítés, nemzetközi pályázat, Horizont2020, Visegrád Fund
17272
page,page-id-17272,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-6.2.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.5,vc_responsive

Vidékfejlesztési Program

2016. évre szóló éves fejlesztési keret

 

Felhívás azonosító jeleFelhívás neveFelhívás keretösszege (Mrd Ft)Egyes prioritások/fókuszterületek hozzájárulása a felhívás keretösszegéhez (Mrd Ft)
1. prioritás
2. prioritás3. prioritás4. prioritás5. prioritás6. prioritásFelhívás meghirdetésének módjaFelhívás meghirdetésének tervezett ideje
VP1-1.1.1-16Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek6.1802.61.380.152.050az 1305/2013/EU
európai parlamenti és tanácsi rendelet 15. cikk
(3) bekezdése szerint
2016. március
VP1-1.2.1-16Bemutató üzemi programok1.0400.430.230.280.10standard2016. augusztus
VP1-1.2.2-16Tájékoztatási szolgáltatás7.7903.271.782.080.660az 1305/2013/EU
európai parlamenti és tanácsi rendelet 15. cikk
(3) bekezdése szerint
2016. január
VP1-1.3.1-16Szakmai tanulmányutak és csereprogramok1.4900.630.340.40.120standard2016. május
VP1-2.1.1-
2.1.2-16
Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és élelmiszer-feldolgozáshoz kapcsolódó egyéni és csoportos szaktanácsadás13.8808.321.263.111.190az 1305/2013/EU
európai parlamenti és tanácsi rendelet 15. cikk
(3) bekezdése szerint
2016. május
VP1-2.3.1-16Szaktanácsadók továbbképzése0.1800.180000az 1305/2013/EU
európai parlamenti és tanácsi rendelet 15. cikk
(3) bekezdése szerint
2016. február
VP2-4.1.1.1-16Állattartó telepek korszerűsítése5.9504.16001.790standard2016. február
VP2-4.1.1.2-16Baromfitartó telepek korszerűsítése19.85013.88005.970standard2016. február
VP2-4.1.1.3-16Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése19.85013.88005.970standard2016. február
VP2-4.1.1.4-16Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése3.9702.78001.190standard2016. február
VP2-4.1.1.5-16Sertéstartó telepek korszerűsítése19.85013.88005.970standard2016. február
VP2-4.1.2-16Kisméretű terményszárító és -tisztító korszerűsítése,
kisméretű terménytároló építése, korszerűsítése
19.66012.68006.980standard2016. március
VP2-4.1.3.1-16Kertészet korszerűsítése – üveg- és fóliaházak létesítése geotermikus energia felhasználásának és öntözés kialakításának lehetőségével22.5013.50090standard2016. január
VP2-4.1.3.2-16Kertészet korszerűsítése – ültetvénytelepítés támogatása öntözés kialakításának lehetőségével, továbbá mezőgazdasági esőkár vagy tavaszi fagykár megelőzésére szolgáló beruházások17015.4001.60standard2016. január
VP2-4.1.3.3-16Kertészet korszerűsítése – gyógy- és fűszernövény termesztés fejlesztése3030000standard2016. január
VP2-4.1.3.4-16Kertészet korszerűsítése – kertészeti ágazat technológiai fejlesztéseinek támogatása öntözés kialakításának lehetőségével24011.80012.20standard2016. január
VP2-4.1.3.5-16Kertészet korszerűsítése – kertészeti gépbeszerzés támogatása100100000standard2016. június
VP2-4.1.5-16Az agrár-innovációs operatív csoportok innovatív projektjeinek megvalósításához szükséges beruházások megvalósítása9.0809.080000standard2016. július
VP2-6.1.1-16A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás37.73037.730000standard2016. szeptember
VP2-6.3.1-16Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése140140000standard2016. január
VP3-3.1.1-16Mezőgazdasági termelők EU-s és nemzeti minőségrendszerhez
történő csatlakozásának támogatása
7.96007.96000standard2016. június
VP3-3.2.1-16Minőségrendszerekhez kapcsolódó előállítói, termelői csoportosulások tájékoztatási és promóciós tevékenysége2.4002.4000standard2016. szeptember
VP3-4.2.1-15Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás- hatékonyság elősegítése
a feldolgozásban
1510072.67057.8620.47standardMeghirdetve: 2015. december
VP3-4.2.2-16Borászat termékfejlesztésének és erőforráshatékonyságának támogatása200012.3407.660standard2016. május
VP3-5.1.1-16Jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházások támogatása6.51006.51000standard2016. február
VP3-9.1.1-16Termelői csoportok és termelői szervezetek létrehozása26.080026.08000standard2016. április
VP3-14.1.1-16A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás36.510036.51000egyszerűsített2016. április
VP3-16.1.1-16Agrárinnovációs operatív csoportok támogatása3.3401.291.4200.630standard2016. május
VP3-16.4.1-16Együttműködések támogatása a rövid ellátási láncok és a helyi
piacok kialakításáért, fejlesztéséért és promóciójáért
3.84003.84000standard2016. augusztus
VP3-17.1.1-16Mezőgazdasági biztosítók díjához nyújtott támogatás23.720023.72000egyszerűsített2016. február
VP4-4.1.4-16Mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése49.5029.30020.20standard2016. április
VP4-4.4.1-16Élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások3.50003.500egyszerűsített2016. február
VP4-4.4.2-16Vízvédelmi célú nem termelő beruházások2.380002.3800egyszerűsített2016. február
VP4-8.5.2-16Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése2000200standard2016. július
VP4-10.1.1-15Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés158.62000158.6200egyszerűsítettMeghirdetve: 2015. október
VP4-10.2.1-15Védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának in situ megőrzése140001400egyszerűsítettMeghirdetve: 2015. december
VP4-10.2.2-15Ritka és veszélyeztetett növényfajták genetikai erőforrásainak és egyes mikroorganizmusok ex situ megőrzése3.780003.7800egyszerűsítettMeghirdetve: 2015. december
VP4-11.1.1-
11.2.1-15
Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása51.4800051.4800egyszerűsítettMeghirdetve: 2015. október
VP4-12.1.1-16Natura 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések25.8500025.8500egyszerűsített2016. február
VP4-12.2.1-16Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs kifizetések25.5100025.5100egyszerűsített2016. február
VP4-13.2.1-16Kompenzációs kifizetések természeti hátránnyal érintett területeken23.6200023.6200egyszerűsített2016. február
VP4-15.1.1-16Erdő-környezetvédelmi kifizetések12.6600012.6600egyszerűsített2016. szeptember
VP4-15.2.1-16Erdészeti genetikai erőforrások megőrzése, fejlesztése3.350003.3500egyszerűsített2016. február
VP4-16.5.1-16A fenntarthatóságot célzó tájgazdálkodás, terület-és tájhasználatváltás együttműködései4.390004.3900standard2016. július
VP5-4.1.1.6-15Trágyatároló építése5.5600005.560standardMeghirdetve: 2015. november
VP5-8.1.1-16Erdősítés támogatása33.05000024.238.82egyszerűsített2016. március
VP5-8.2.1-16Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása2.2500002.250egyszerűsített2016. március
VP5-8.3.1-16Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok megelőzése3.8300003.830egyszerűsített2016. június
VP5-8.4.1-16Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása6.7800006.780egyszerűsített2016. január
VP5-8.5.1-16Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházások9.7600008.201.56egyszerűsített2016. június
VP5-8.6.1-16Erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására
és piaci értékesítésére irányuló beruházások
4.4900003.151.34standard2016. augusztus
VP5-8.6.2-16Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek2.6900001.361.33egyszerűsített2016. február
VP6-6.2.1-16Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása – mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása13.850000013.85standard2016. február
VP6-6.4.1-16Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása35.930000035.93standard2016. május
VP6-7.2.1.2-16Egyedi szennyvízkezelés120000012standard2016. január
VP6-7.2.1.2-16Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése10.60000010.6standard2016. március
VP6-7.2.1.3-16Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése18.400000018.40standard2016. április
VP6-7.2.1.4-16Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései10.200000010.20standard2016. május
VP6-7.4.1.1-16Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés26.90000026.9standard2016. január
VP6-7.4.1-16Jármű- és eszközbeszerzés: köz- és vagyonbiztonságot szolgáló
fejlesztések, falu- és tanyagondnoki szolgálat fejlesztése jármű- és eszközbeszerzéssel
8.30000008.30standard2016. május
VP6-16.3.1-16Kis gazdasági szereplők között létrehozott együttműködések, beleértve a turisztikai együttműködéseket2.96000002.96standard2016. július
VP6-16.9.1-16Szolidáris gazdálkodás és közösség által támogatott mezőgazdaság1.3000001.3standard2016. október
VP6-19.1.1-15LEADER – Helyi fejlesztési stratégiák elkészítésének támogatása0.96000000.96standardMeghirdetve: 2015. november
VP6-19.2.1-16LEADER – Helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása47.670000047.67standard2016. április
VP6-19.3.1-16LEADER – Helyi akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása1.92000001.92standard2016. november
VP6-19.4.1-16LEADER – Működési és animációs költségek támogatása8.92000008.92standard2016. február

SZERETNÉM FEJLESZTENI A VÁLLALKOZÁSOMAT, EGYEZTETEK IDŐPONTOT A HOZZÁM LEGKÖZELEBBI PÁLYÁZATI SZAKÉRTŐVEL!